การเจรจาธุรกิจการค้ากับนักลงทุนญี่ปุ่น

30/06/2020
การเจรจาธุรกิจการค้ากับนักลงทุนญี่ปุ่นเพื่อหา Local Partner / Business Investment & Strategy 
รายละเอียดความต้องการของนักลงทุนญี่ปุ่น April 2020 ดังนี้

1.Elephant Stone ต้องการหา partner , Joint Venture ธุรกิจด้าน Producing Advertising Media Service to Customers Need ทำสื่อ ภาพยนต์โฆษณาและการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ตลาดในประเทศไทย ส่วนรายเอียดและความต้องการ เจรจาธุรกิจ เงื่อนไข และข้อเสนอกันอีกครั้งในวันนัด
*** ลิงค์เว็บไซต์ Elephant Stone
http://elephantstone.net/about/company

2. Yamato Group ต้องการลงทุนกิจการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ ที่ทำจากกระดาษ โดยมี Shop หรือหน้าร้าน หรือช่องทางการขายสินค้าในประเทศไทยอยู่แล้ว โดยมีเงินลงทุนครั้งนี้ 170 ล้านบาท
*** ลิงค์เว็บไซต์ Yamato Printing Group Japan
http://ty-print.co.jp/english/

3.Justin ต้องการลงทุนกิจการ Rubber Packing, Gasket ทั้งที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ หรือที่ไม่เปิดแล้ว หรือที่ต้องการเปลี่ยนกิจการ โดยมีเงินลงทุนครั้งนี้ไม่เกิน 270 ล้านบาท
*** ลิงค์เว็บไซต์  Justin Japan
https://justin.jp/


Investor Liaison Details :
ติดต่อสอบถามและตอบกลับความประสงค์เจรจาทางธุรกิจการค้า
ผู้ประสานงานฝ่ายนักลงทุน คุณฆฤณ โทรศัพท์ 080-454-1494
E-Mail : khrin.vmic@gmail.com
Line ID : https://line.me/ti/p/7N49I9YkvO

หากท่านผู้ประกอบการสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม List Up Company Information Google Form :
https://bit.ly/3aCUI5X

Counter: 3321