กองโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2564

28/02/2021
ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
สมัครเขา้รับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2564

 

 

รับสมัคร วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564


ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณภาสันต์  คุณวรรธนะ

โทร. 02 202 4510, 063 213 2097

E-mail: logistics.award@gmail.com


Counter: 1714